TIL DEG SOM HOLDER ET MAGASIN FRA HEDMARKTOPPEN FOLKEHØYSKOLE I HENDENE!

Magasinet du nå holder i hendene er laget av Kreativklassen ved Hedmarktoppen Folkehøyskole skoleåret 22/23. Alle har bidratt med sine talenter, fra idè til ferdig produkt.

HER ER FEM PUNKTER MED INFORMASJON SOM DET ER VIKTIG AT ALLE NYE ELEVER LESER. TA KONTAKT OM DU HAR SPØRSMÅL.