ORDEN – SLIK AT ALLE TRIVES

SOVERO

Fra søndag- torsdag skal det være sovero kl. 23.00. Fredag kl. 24.00 og lørdag kl. 01.00. Det betyr at man har lov til å oppholde seg på hverandres rom og i korridorene fram til disse klokkeslettene.

Søndag til torsdag kan elevene være i fellesrommene til kl. 24.00. Tidspunktene er 01.00 på fredag og 02.00 på lørdag. Dørene låses samme tidspunkt. Det er lytt i trappegangene og korridorene, husk å gå stille på vei til rommet.

Dørene låses kl. 24.00 på hverdager. Vis hensyn ved bruk av musikkanlegg og instrumenter.

RØYKING OG RUSMIDLER

Vi ønsker en røykfri skole, og om du røyker er dette kun tillatt på anvist røykeplass. Snus tillates ikke i spisesalen, og brukt snus skal alltid kastes i søpla! Det er nulltoleranse for oppbevaring og bruk av alkohol og andre rusmidler både på skolen og alle andre undervisningsrelaterte steder. Overtredelse fører til bortvisning eller utvisning.

SKOLENS BYGNINGER OG INVENTAR

Skolen er reist ved frivillige gaver og lån. Vi ber alle behandle det som hører skolen til på beste måte. Dersom noe skades, meld snarest fra til rektor eller tilsynslærer. Skyldes skaden uaktsomhet, kan en bli gjort økonomisk ansvarlig.

Flytting av møbler er i utgangspunktet ikke tillatt, og skjer evt. kun etter avtale med internatteam. Det gjelder både elevrom og fellesrom.

Vi vil ha det rent og ryddig på Toppen og det er avgjørende at alle bidrar for at vi skal lykkes med det. Rydd etter deg selv!

Skating og bruk av rulleskøyter o.l. er ikke tillatt innendørs.

Husdyr er ikke tillatt på internatene.

BRANNFORSKRIFTER

Bruk av levende lys kan lett utløse brannalarmen. Det er derfor ikke tillatt å benytte levende lys på internatrommene! Dersom brannalarmen går som følge av grov uaktsomhet kan man bli gjort økonomisk ansvarlig. Ved utløsning av brannalarmen må alle forlate bygningene raskest mulig og møte på anvist oppstillingsplass ute.