SKOLEHVERDAGEN

FRAMMØTEPLIKT

Det er møteplikt til alle timer, vasketjeneste og kjøkkentjeneste.

FRAVÆR

Totalt fravær, samt fraværsprosent føres på vitnemålet. Med totalt fravær menes permisjon, sykdomsfravær og ugyldig fravær. Høyt ugyldig fravær vil gi nedsatt ordenskarakter. Det er den enkeltes ansvar å følge med på fraværet sitt. Om du har spørsmål vedrørende fravær ta kontakt med din lærer.

For å få to konkurransepoeng ved senere opptak til høyere utdanning, må fraværet være under 10 %, med mindre det er grunnet lengre sykdomsperioder med legeerklæring.

Vær også oppmerksom på at skoleåret må godkjennes for at en del av lånet ditt skal omgjøres til stipend. Lånekassen gir mer info om når og hvordan dette skjer. Det gis karakter i orden og oppførsel.

Fraværsskjema / søknad om permisjon finnes her eller ved posthylla (se også punkt under om permisjon)

BORTVISNING / UTVISNING

Skolen har anledning til å bortvise elever i kortere perioder dersom de ikke følger ordensreglene eller andre retningslinjer ved skolen.

Ved gjentatte brudd eller grove brudd kan utvisning bli aktuelt.

PERMISJON

Alle permisjonssøknader må leveres til linjelærer i god tid. På oppslagstavla i caféen henger en «brannliste». Vær nøye med å skrive deg opp der når du ikke skal sove på rommet ditt. Dette er viktig i forhold til oversikt om hvem som er på internatet f.eks. ved en evakueringssituasjon.

Overnatting på et annet rom enn ditt eget er kun lov i helgene (fredag – lørdag og lørdag – søndag) og natt til eventuelle andre fridager. Dette må noteres på internat- / brannlisten.

SKOLEPENGER

Skole- og langturpenger samt linje- og fellesavgift innbetales til fastsatte tider, ved fakturering. Vær påpasselig med å betale fakturaer innen tidsfristen og benytt KID-nr. som det står på din egen faktura. Dette gjelder også tillegg for enkeltrom/ høystandardrom.

De som har evt. diett får egen faktura for dette. Henvend deg i resepsjonen for mer info vedr. betalinger.

Skolens kontonummer: 6161 05 38001.

Elever som mister eller unnlater å levere romnøkkel ved skoleslutt må betale kr. 500,-.

STIPEND OG LÅN

Elevene får melding via lånekassen når stipend/ lån ankommer. Utbetaling foregår automatisk etter at skolen har bekreftet elevstatus/ oppmøte. Nærmere info fås ved henvendelse til Lånekassen (eller i resepsjonen). Dersom du ikke har søkt stipend/ lån ennå, kan du se www.lanekassen.no for mer informasjon.

ÅRSPLAN OG TIMEPLAN

Klikk på bildene for å forstørre.