UTVIKLING

Hedmarktoppen i prosess mot nytt bygg

Til deg som er venn av Hedmarktoppen eller bare nysgjerrig

Hedmarktoppen – en oppdatering midt i prosessen

 

Vi er inne i en spennende tid. Skolen er full og områdene våre er moden for oppgradering. Vi syns det er spennende med et slikt forvalteransvar, men ansvaret er stort.  

 

Kapasiteten på skolen er sprengt. Det er lenge siden vi kunne ha utleie til konferanser eller selskaper i løpet av skoleåret, da elevene bruker all tilgjengelig kapasitet. Vi opplever at overnattingskapasiteten ved våre arrangementer er for liten, og at vi bør få bedre og flere overnattingsalternativer til arrangementer og konferanser.

Vi har derfor i en stund arbeidet med mulig utbygging. Vi er i disse dager i gang med søknadsprosessen og arbeider parallelt med arkitekt, bank, prosjektledere og mulige entreprenører. Løsningen vi nå arbeider mot er et spennende prosjekt på rundt 2800kvm fordelt på 5 etasjer. Det vil gi 30 nye over- nattingsrom med bad på rommet. Møterom, kafe og konferansefasiliteter. Dette vil gi mulighet for å arrangere mindre samlinger og konferanser i skoleåret, og større om sommeren.

Her kan du se forslag til hvordan prosjektet kan se ut. Vi er inne i en spennende fase og vi har søkt om rammetillatelse.

Vil du ha nyhetsmail fra Hedmarktoppen?

Vi sender ut en oppdatering maks 4 ganger i året.