VIKTIG INFO

INFORMASJONSKANALER

Informasjon av ulike slag gis på følgende måter: Fellessamlinger, via SMS eller e-post, på Facebook, ved måltider og/eller på infoskjerm i resepsjonen.

SYKDOM

Ved sykdom skal det gis beskjed til lærer. Ved smittsom sykdom skal du holde deg på rommet, el. evt. isoleres i egen hytte. Se viktige tlf nr. i punktet nedenfor.

LEGE / SYKEHUS

Elever anbefales å bytte til lokal fastlege ved skolestart for å lettere kunne få nødvendig hjelp. Alle elever på FHS har rett til å bytte tilbake til sin opprinnelige fastlege på hjemstedet innen 3 år etter avsluttet skoleår (også selv om lista er full).

Viktige telefonnummer er:

Øyeblikkelig hjelp: 113

Legevakta, Hamar: 116117 / 62531900

Sykehuset Innlandet, Hamar: 06200 / 91506200

Fastlegeordningen: 80043573

MEDISINER

Elevene må selv betale medisiner, transportkostnader til lege og kostnader for i forbindelse med legebesøk. Et førstehjelpsskrin for akutt skade finnes bl.a. i resepsjonen.

SMITTEVERN

Skolen kan opprette regler ved spesielle smitteutbrudd. Reglene kan ha høyere rang, og kan derfor tilsidesette en del av reglene som står i denne guiden (eks. besøksregler, mm.)

Det er elevenes eget ansvar å være tilstrekkelig vaksinert for evt. turer.  Evt. behov for karantenehotell må dekkes av den enkelte elev.

FORSIKRING

Alle elevene er selv ansvarlige for å ha reiseforsikring og avbestillingsforsikring som er gyldig hele skoleåret. Elevene har også selv ansvar for innboforsikring (inkl. pc og sykkel).

PASS

Alle må ha optisk lesbart pass som er gyldig minimum 6 måneder etter hjemkomst fra utenlandsturen Man er også selv ansvarlig for gyldig visum dersom dette er et krav. Husk å sjekke gyldigheten og å skaffe evt. nytt pass i god tid.

SIKKERHET OG MILJØ PÅ REISE

For å delta på skolens turer må du være ajour med innbetalingene. Elever som skal delta på reise må være i stand å reise på egenhånd. Skolen har et overordnet ansvar for å vurdere om en reise er forsvarlig for den enkelte elev, og for klassens miljø.

TAXI OG BUSS

Bestilling av taxi i Hamar: 62 55 50 00 / 03650

Bybuss B21 til Hamar sentrum/ Maxi /CC stopper ved Hedmarktoppen/ Montessoriskolen (nederst i bakken) hvert kvarter/ hver halve time mandag-fredag, lørdag hver halve time, søndag hver time. Sjekk fullstendige ruteopplysninger, øvrige bussruter og rutetider på www.innlandstrafikk.no,ved å ringe 177 (eller 02040), eller forhør deg i resepsjonen.