STATUS

Takk for at du har søkt på Hedmarktoppen folkehøyskole!

Vi ser frem til enda et skoleår fylt med meningsfylte reiser, spennende fag, vennskap og opplevelser i et trygt og godt kristent fellesskap!

Vi er nå i gang med opptaksprosessen, den er omfattende og vi er utrolig takknemlig for alle søknadene som kommer inn. Får du plass gir vi deg beskjed 1.februar. I mellomtiden hadde vi satt stor pris på om du som søker kunne fylt ut dette skjemaet, så vi får litt bedre oversikt over status.

OPPDATERT INFO

Hedmarktoppen er en skole der alle linjer reiser mye. Vi kombinerer bistandsarbeid med opplevelser og aktiviteter rundt om i hele verden. Til sammen besøker klassene mange ulike destinasjoner i løpet av et år. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å reise og oppleve verden med trygge rammer – sammen med en god gjeng! Langturen er den lengste turen. Den skjer i februar og varer om lag 3 uker. Destinasjonene avhenger av hvilke linje du går. Noen av klassene reiser sammen og møtes på ulike destinasjoner rundt om i verden. Vil du lese mer om hva linja du har søkt skal, sjekk nettsidene våre. Disse er nå oppdatert.

  Navn: Jeg har søkt følgende linje på førsteplass:
  Kryss av på det som beskriver din situasjon:  Kommentar

  LINJEVALG
  En del av linjene har mange flere søknader enn det er plass til.
  Velg her hva som er riktig for deg:

  1
  2
  3 Har du ikke satt en prioritert rekkefølge på linjevalg i søknaden kan du gjøre det her: (Ikke nødvendig om det allerede er gjort i søknaden!)
  1.pri:
  2.pri
  3.pri


  Kjenner du noen som har gått på Hedmarktoppen som har anbefalt skolen for deg?

  LANGTUR
  Vår årlige langtur er frivillig. De som eventuelt ikke ønsker å bli med på dette får tilbud om eget opplegg disse ukene. Ønsker du å være med på langtur?


  ROMTYPE
  Hvis du har valgt enkeltrom- hvor viktig er det for deg?
  Kryss av for riktig svar:


  NY INFO
  Jeg forstår at priser og informasjon på Hedmarktoppens nettside nylig er oppdatert, og vil bli oppdatert frem mot opptak 1.februar.


  Tusen takk for din tilbakemelding! Opptaket starter 1.februar.