OVERNATTINGSBESØK / BESØK TIL MÅLTIDENE

  • Dagsbesøk kan skje uanmeldt i tidsrommet 16.00-23.00.
  • Overnattingsbesøk skal også alltid meldes inn til internatteam og resepsjonen.
  • Besøk til skolens måltider skal også registreres her.

Påmeldingen skal skje senest to dager i forveien, og gjøres ved å benytte påmeldingen under her.

Du som elev bestiller for din gjest. Billettkjøper er den som gjør bestillingen, mens Deltaker er personen som skal på besøk (viktig å registrere riktig navn).