Close
Type at least 1 character to search

KOSTREFUSJON, ELEVER

 

Merk: Det utbetales kostrefusjon kun for hele døgn.

Sats pr elev: 63,- (døgnpris)

    BILAG FOR KOSTREFUSJON, ELEVER

    Har tatt med mat fra kjøkkenet? (påkrevd)

    Antall hele døgn det søkes refusjon for: (påkrevd)

    Antall elever på tur: (påkrevd)

    Total beløp: (påkrevd)