Close
Type at least 1 character to search

GJESTELÆRER, REFUSJON

  Kirkekaffe (2500kr), dato:

  Toppunkt (2500kr), dato:

  Temadag, dato:

  Ekstra voksen på tur:

  Avtalt honorar temadag:

  Undervisning på linje:

  Fra dato:

  Til dato:

  Fritekst:

  REISEGODTGJØRELSE:

  Tog, fly, Billetter iflg vedlegg, sum kr:

  Privat bil, antall kjørte km:

  Bompenger:

  Info om gjestelærer:
  Navn:

  Mailadresse:

  Mobiltlf nr:

  Person nummer 11 siffer:

  Skattekommune:

  Bankkonto: