GJESTELÆRER, REFUSJON

    Kirkekaffe (2500kr): Toppunkt (2500kr): Temadag: Ekstra voksen på tur, antall døgn: Undervisning på linje: Fra dato: Til dato: Fritekst: REISEGODTGJØRELSE: Tog, fly, Billetter iflg vedlegg, sum kr: Privat bil, antall kjørte km: Bompenger: Info om gjestelærer: Navn: Mailadresse: Mobiltlf nr: Person nummer 11 siffer: Skattekommune: Bankkonto: