GJESTELÆRER, REFUSJON

  INFO OM OPPDRAG:

  Kirkekaffe, dato (2900kr):

  Toppunkt, dato (2900kr):

  Temadag, dato:

  Undervisning. Skriv linje og dato:

  Totalt honorar, sum:

  REISEGODTGJØRELSE:

  Tog, fly, Billetter iflg vedlegg, sum kr:

  Privat bil, antall kjørte km:

  Bompenger, totalsum:

  OM GJESTELÆRER:

  Navn:

  Mailadresse:

  Mobiltlf nr:

  Person nummer 11 siffer:

  Skattekommune:

  Bankkonto: