HURRA!

VI HAR GLEDEN AV Å TILBY DEG PLASS PÅ HEDMARKTOPPEN FOLKEHØYSKOLE 2024/2025!

Du er en av de heldige! Gratulerer!

Vi har fått inn masse søknader til nå, og gleder oss til å fylle skolen enda et år!

Du er velkommen og vi inviterer deg til å bidra til å gjøre dette året til det beste noen gang!

PRAKTISK INFO

Følgende praktiske ting må ordnes ifm. din studieplass: 

1. SVAR

Fyll ut svarskjema som du finner nedenfor her og betal fakturaen du fikk på mail. Innmeldingsgebyret er på kr. 2 900,- og refunderes ikke om du ombestemmer deg.                                                                                  

2. BILDE

Dersom du ikke har sendt et godt bilde av deg selv til skolebevis og elevarkiv må du gjøre dette. Send det som jpg-fil med god kvalitet. (Hele ansiktet MÅ vises, uten for mye “støy” rundt).                                                                      

3. STIPEND OG LÅN

Søke om stipend og lån gjøres via nettsidene til Statens Lånekasse: www.lanekassen.no. En del av beløpet omgjøres til stipend kun om du fullfører og får godkjent skoleåret. Søkemulighet åpnes ca. 15. mai.

4. LINJEAVGIFT

Innen 15.juni skal første del av linjeavgift betales. Denne er på kr. 5900,- (Andel av 17900,- som går til oppstartstur, aktiviteter, mm. Refunderes ikke. Rest kr. 12000,- betales ihht faktura/ betalingsplan i løpet av skoleåret.) Les mer om dette her.

5. SKOLEPENGER

Innen 15.august skal første del av skolepenger betales. Denne er på kr. 6900,-  (Andel av skolepenger 84900.- Rest betales i hht faktura/ betalingsplan i løpet av skoleåret). Se oversikt over de totale kostnadene her.

6. SKOLEREGLEMENT

Hedmarktoppen Folkehøyskole ønsker å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet et sett med skoleregler. Når du aksepterer skoleplassen, forplikter du deg til å gjøre deg kjent med skolereglene og etterleve disse gjennom skoleåret.  Les skolereglementet her.

LITT NYTTIG INFO: 
  • I løpet av sommeren sender vi informasjon om skolestart og en liste over ting du bør ha med deg. Skolebevis får du ved skolestart, forutsatt at vi har fått et bilde av god nok kvalitet. 
  •  Det er pliktig fremmøte til alle undervisningsopplegg og felles arrangementer. 
  • På Hedmarktoppen er all bruk av rusmidler forbudt, og røyking er kun tillatt på en bestemt angitt plass utendørs. 
  • Elever som eventuelt slutter i løpet av skoleåret, betaler skolepenger for 6 uker fra sluttdato, (fastsatt for alle folkehøskoler) dvs. ca. 15.500,-. Sluttdatoen er den dagen eleven flytter ut av internatet. 
  • Ved behov for utsettelse av svarfrist el. ta kontakt med skolen. 
SPØRSMÅL?
Ta gjerne kontakt med oss!
post@hedmarktoppen.no