Disippel Friluft

  • Å VÆRE EN DISIPPEL

    Et år med fokus på Gud, Bibelen og gode relasjoner, et godt grunnlag for personlig og åndelig vekst.

  • FRILUFTSLIV

    Kombiner ditt søk etter Gud med mye moro og uteaktiviteter

  • Reiser

    Praksisturer i Norge, studietur til Israel og misjonstur til Mellom-Amerika og Hawaii.