Priser for skoleåret 2017/2018

Grunnpris
Innmeldingsgebyr – NB! Refunderes ikkekr. 2 900,-
Skolepenger – kost og losji 9 mnd.kr. 66 900,-
Felleskostnader – opplegg skoletur 1. skidag, kopiering, internett mmkr. 6 900,-
Sum:kr. 76 700,-
Linjeavgift (1)
Musikkkr. 14 300,-
Danskr. 11 400,-
Disippeltrening Musikkkr. 11 400,-
Disippeltrening Sportkr. 11 400,-
Idrett og Villmarkkr. 14 300,-
Kreativkr. 11 400,-
Flytkr. 14 300,-
X-sportkr. 14 300,-
Valgfritt for de som ønsker det.Variable kostnader
Enkeltromstilleggkr. 6 900,-
Høystandardromstillegg – kun internat 3kr. 6 900,-
Langtur / 3 uker med linja “world wide” (2)
Kostnad for langtur (3 uker) med din klassekr. 26 400,-