Priser for skoleåret 2020/2021

Grunnpris
Innmeldingsgebyr – NB! Refunderes ikkekr. 2 900,-
Skolepenger – kost og losji 9 mnd.kr. 76 900,-
Felleskostnader – opplegg skoletur 1. skidag, kopiering, internett mmkr. 7 900,-
Sum:kr. 87 700,-
Linjeavgift (1)
Musikkkr. 15 900,-
Danskr. 15 900,-
Disippel Friluftkr. 15 900,-
Disippel Sportkr. 15 900,-
Idrett og Villmarkkr. 15 900,-
Kreativkr. 15 900,-
Flytkr. 15 900,-
X-sportkr. 15 900,-
Valgfritt for de som ønsker det.Variable kostnader
Enkeltromstilleggkr. 7 900,-
Høystandardromstillegg – kun internat 3kr. 7 900,-
Langtur / 3 uker med linja «world wide» (2)
Kostnad for langtur (3 uker) med din klassekr. 26 400,- Fellesopphold Hawaii kr 4 900,-