Priser for skoleåret 2018/2019

Grunnpris
Innmeldingsgebyr – NB! Refunderes ikkekr. 2 900,-
Skolepenger – kost og losji 9 mnd.kr. 69 900,-
Felleskostnader – opplegg skoletur 1. skidag, kopiering, internett mmkr. 6 900,-
Sum:kr. 79 700,-
Linjeavgift (1)
Musikkkr. 14 900,-
Danskr. 14 900,-
Disippel Musikkkr. 14 900,-
Disippel Sportkr. 14 900,-
Idrett og Villmarkkr. 14 900,-
Kreativkr. 14 900,-
Flytkr. 14 900,-
X-sportkr. 14 900,-
Valgfritt for de som ønsker det.Variable kostnader
Enkeltromstilleggkr. 6 900,-
Høystandardromstillegg – kun internat 3kr. 6 900,-
Langtur / 3 uker med linja “world wide” (2)
Kostnad for langtur (3 uker) med din klassekr. 26 900,-