KONTAKT

Hedmarktoppen folkehøgskole ligger i Hamar 

Postadresse – Hedmarktoppen folkehøyskole, Boks 1070, 2305 Hamar.

Besøksadresse: Limhusveien 15, 2315 Hamar – Kart og veibeskrivelse

Telefon sentralbord – 62519370

Hovedpost mottak post@hedmarktoppen.no

Epost Rektor geir@hedmarktoppen.no

Epost Ass. rektor helge@hedmarktoppen.no

Epost Driftsleder ingunn@hedmarktoppen.no

Epost Kjøkken kjokken@hedmarktoppen.no

Hjemmeside: www.hedmarktoppen.no

Vårt kontonummer for din gave til Hedmarktoppen: 6161 05 38001   –  Takk!