2014

Mai

18. – Skoleavslutning for folkehøyskolen

22. -24. – Årsmøtekonferansen

29. mai. Grunnlovsjubileet i Hedmarkhallen

30.5 – 1.6. – Menighetsweekend Filadelfia Hamar

Juni

13.-15. – INTRO Drammen
18.-22. – Stevne for 50+
22.-29. – Idrettsstevne, turn

September

November